Link Kısaltma Apisi ile kendi siteni oluştur ve para kazan!

Link kısaltma apisi ile tam bir entegre sağlayarak kendi web sitende, link kısaltma hizmeti ver. Bilink ile ücretsiz bir şekilde link kısaltma hizmeti verebilir ve tam entegre apiler ile kendi web siteni oluşturabilirsiniz

Link Kısaltma Apisi ile kendi siteni oluştur ve para kazan!

Link Kısaltma api

Geliştiriciler için API Referansı v3

Başlarken

İsteklerin sistem tarafından işlenmesi için bir API anahtarı gereklidir. Bir kullanıcı kaydolduğunda, bu kullanıcı için otomatik olarak bir API anahtarı oluşturulur. API anahtarı, her istekle birlikte gönderilmelidir (aşağıdaki tam örneğe bakın). API anahtarı gönderilmezse veya süresi dolmuşsa bir hata olacaktır. Kötüye kullanımı önlemek için lütfen API anahtarınızı gizli tuttuğunuzdan emin olun.

kimlik doğrulama

API sistemiyle kimlik doğrulaması yapmak için API anahtarınızı her istekle birlikte bir yetkilendirme belirteci olarak göndermeniz gerekir. Aşağıda örnek kodu görebilirsiniz.

curl --location --request POST 'https://bilink.com.tr/api/url/add' \ 
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \ 

Oran Sınırı

API'miz, kararlılığını en üst düzeye çıkarmak için isteklerdeki ani artışlara karşı koruma sağlayan bir hız sınırlayıcıya sahiptir. Hız sınırlayıcımız şu anda 1 dakika başına 30 istekle sınırlandırılmıştır.

Yanıtın yanında birkaç başlık gönderilir ve bunlar istekle ilgili çeşitli bilgileri belirlemek için incelenebilir.

X-RateLimit-Limit: 30
X-RateLimit-Remaining: 29
X-RateLimit-Reset: TIMESTAMP

Yanıt İşleme

Tüm API yanıtı, varsayılan olarak JSON biçiminde döndürülür. Bunu kullanılabilir verilere dönüştürmek için dile göre uygun işlevin kullanılması gerekecektir. PHP'de, json_decode() işlevi, verileri bir nesneye (varsayılan) veya bir diziye (ikinci parametreyi true olarak ayarlayın) dönüştürmek için kullanılabilir. Hata anahtarının kontrol edilmesi bir hata olup olmadığı hakkında bilgi verdiği için çok önemlidir. Başlık kodunu da kontrol edebilirsiniz.

{
  "error": 1,
  "message": "An error ocurred"
}

Account

Get Account

GET https://bilink.com.tr/api/account

To get information on the account, you can send a request to this endpoint and it will return data on the account.

curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/account' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "data": {
    "id": 1,
    "email": "sample@domain.com",
    "username": "sampleuser",
    "avatar": "https:\/\/domain.com\/content\/avatar.png",
    "status": "pro",
    "expires": "2022-11-15 15:00:00",
    "registered": "2020-11-10 18:01:43"
  }
}

Update Account

PUT https://bilink.com.tr/api/account/update

To update information on the account, you can send a request to this endpoint and it will update data on the account.

curl --location --request PUT 'https://bilink.com.tr/api/account/update' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "email": "newemail@google.com",
  "password": "newpassword"
}'

Sunucu cevabı

{
  "error": 0,
  "message": "Account has been successfully updated."
}

Markalı Alan Adları

List Branded Domains

GET https://bilink.com.tr/api/domains?limit=2&page=1

To get your branded domains via the API, you can use this endpoint. You can also filter data (See table for more info).

Parametre Tanım
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/domains?limit=2&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \

Sunucu cevabı

{
  "error": "0",
  "data": {
    "result": 2,
    "perpage": 2,
    "currentpage": 1,
    "nextpage": 1,
    "maxpage": 1,
    "domains": [
      {
        "id": 1,
        "domain": "https:\/\/domain1.com",
        "redirectroot": "https:\/\/rootdomain.com",
        "redirect404": "https:\/\/rootdomain.com\/404"
      },
      {
        "id": 2,
        "domain": "https:\/\/domain2.com",
        "redirectroot": "https:\/\/rootdomain2.com",
        "redirect404": "https:\/\/rootdomain2.com\/404"
      }
    ]
  }
}

Create a Branded Domain

POST https://bilink.com.tr/api/domain/add

A domain can be added using this endpoint. Please make sure the domain is correctly pointed to our server.

Parametre Tanım
domain (required) Branded domain including http or https
redirectroot (optional) Root redirect when someone visits your domain
redirect404 (optional) Custom 404 redirect
curl --location --request POST 'https://bilink.com.tr/api/domain/add' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "domain": "https:\/\/domain1.com",
  "redirectroot": "https:\/\/rootdomain.com",
  "redirect404": "https:\/\/rootdomain.com\/404"
}'

Sunucu cevabı

{
  "error": 0,
  "id": 1
}

Alan Adını Güncelle

PUT https://bilink.com.tr/api/domain/:id/update

To update a branded domain, you need to send a valid data in JSON via a PUT request. The data must be sent as the raw body of your request as shown below. The example below shows all the parameters you can send but you are not required to send all (See table for more info).

Parametre Tanım
redirectroot (optional) Root redirect when someone visits your domain
redirect404 (optional) Custom 404 redirect
curl --location --request PUT 'https://bilink.com.tr/api/domain/:id/update' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "redirectroot": "https:\/\/rootdomain-new.com",
  "redirect404": "https:\/\/rootdomain-new.com\/404"
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "Domain has been updated successfully."
}
Delete Domain
DELETE https://bilink.com.tr/api/domain/:id/delete

To delete a domain, you need to send a DELETE request.

curl --location --request DELETE 'https://bilink.com.tr/api/domain/:id/delete' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "Domain has been deleted successfully."
}

Özel Sıçrama

List Custom Splash
GET https://bilink.com.tr/api/splash?limit=2&page=1

To get custom splash pages via the API, you can use this endpoint. You can also filter data (See table for more info).

Parametre Tanım
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/splash?limit=2&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": "0",
  "data": {
    "result": 2,
    "perpage": 2,
    "currentpage": 1,
    "nextpage": 1,
    "maxpage": 1,
    "splash": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Product 1 Promo",
        "date": "2020-11-10 18:00:00"
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "Product 2 Promo",
        "date": "2020-11-10 18:10:00"
      }
    ]
  }
}

kampanyalar

List Campaigns
GET https://bilink.com.tr/api/campaigns?limit=2&page=1

To get your campaigns via the API, you can use this endpoint. You can also filter data (See table for more info).

Parametre Tanım
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/campaigns?limit=2&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": "0",
  "data": {
    "result": 2,
    "perpage": 2,
    "currentpage": 1,
    "nextpage": 1,
    "maxpage": 1,
    "campaigns": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Sample Campaign",
        "public": false,
        "rotator": false,
        "list": "https:\/\/domain.com\/u\/admin\/list-1"
      },
      {
        "id": 2,
        "domain": "Facebook Campaign",
        "public": true,
        "rotator": "https:\/\/domain.com\/r\/test",
        "list": "https:\/\/domain.com\/u\/admin\/test-2"
      }
    ]
  }
}
Kampanya Oluştur
POST https://bilink.com.tr/api/campaign/add

A campaign can be added using this endpoint.

Parametre Tanım
name (optional) Campaign name
slug (optional) Rotator Slug
public (optional) Access
curl --location --request POST 'https://bilink.com.tr/api/campaign/add' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "New Campaign",
  "slug": "new-campaign",
  "public": true
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "id": 3,
  "domain": "New Campaign",
  "public": true,
  "rotator": "https:\/\/domain.com\/r\/new-campaign",
  "list": "https:\/\/domain.com\/u\/admin\/new-campaign-3"
}
POST https://bilink.com.tr/api/campaign/:campaignid/assign/:linkid

A short link can be assigned to a campaign using this endpoint. The endpoint requires the campaign ID and the short link ID.

curl --location --request POST 'https://bilink.com.tr/api/campaign/:campaignid/assign/:linkid' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "Link successfully added to the campaign."
}
Kampanyayı Güncelle
PUT https://bilink.com.tr/api/campaign/:id/update

To update a campaign, you need to send a valid data in JSON via a PUT request. The data must be sent as the raw body of your request as shown below. The example below shows all the parameters you can send but you are not required to send all (See table for more info).

Parametre Tanım
name (required) Campaign name
slug (optional) Rotator Slug
public (optional) Access
curl --location --request PUT 'https://bilink.com.tr/api/campaign/:id/update' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "Twitter Campaign",
  "slug": "twitter-campaign",
  "public": true
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "id": 3,
  "domain": "Twitter Campaign",
  "public": true,
  "rotator": "https:\/\/domain.com\/r\/twitter-campaign",
  "list": "https:\/\/domain.com\/u\/admin\/twitter-campaign-3"
}
Delete Campaign
DELETE https://bilink.com.tr/api/campaign/:id/delete

To delete a campaign, you need to send a DELETE request.

curl --location --request DELETE 'https://bilink.com.tr/api/campaign/:id/delete' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "Campaign has been deleted successfully."
}

CTA Yer Paylaşımları

List CTA Overlays
GET https://bilink.com.tr/api/overlay?limit=2&page=1

To get cta overlays via the API, you can use this endpoint. You can also filter data (See table for more info).

Parametre Tanım
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/overlay?limit=2&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": "0",
  "data": {
    "result": 2,
    "perpage": 2,
    "currentpage": 1,
    "nextpage": 1,
    "maxpage": 1,
    "cta": [
      {
        "id": 1,
        "type": "message",
        "name": "Product 1 Promo",
        "date": "2020-11-10 18:00:00"
      },
      {
        "id": 2,
        "type": "contact",
        "name": "Contact Page",
        "date": "2020-11-10 18:10:00"
      }
    ]
  }
}

Kanallar

List Channels
GET https://bilink.com.tr/api/channels?limit=2&page=1

To get your channels via the API, you can use this endpoint. You can also filter data (See table for more info).

Parametre Tanım
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/channels?limit=2&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": "0",
  "data": {
    "result": 2,
    "perpage": 2,
    "currentpage": 1,
    "nextpage": 1,
    "maxpage": 1,
    "channels": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Channel 1",
        "description": "Description of channel 1",
        "color": "#000000",
        "starred": true
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "Channel 2",
        "description": "Description of channel 2",
        "color": "#FF0000",
        "starred": false
      }
    ]
  }
}
List Channel Items
GET https://bilink.com.tr/api/channel/:id?limit=1&page=1

To get items in a select channels via the API, you can use this endpoint. You can also filter data (See table for more info).

Parametre Tanım
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/channel/:id?limit=1&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": "0",
  "data": {
    "result": 2,
    "perpage": 2,
    "currentpage": 1,
    "nextpage": 1,
    "maxpage": 1,
    "items": [
      {
        "type": "links",
        "id": 1,
        "title": "My Sample Link",
        "preview": "https:\/\/google.com",
        "link": "https:\/\/bilink.com.tr\/google",
        "date": "2022-05-12"
      },
      {
        "type": "bio",
        "id": 1,
        "title": "My Sample Bio",
        "preview": "https:\/\/bilink.com.tr\/mybio",
        "link": "https:\/\/bilink.com.tr\/mybio",
        "date": "2022-06-01"
      }
    ]
  }
}
Kanal Oluştur
POST https://bilink.com.tr/api/channel/add

A channel can be added using this endpoint.

Parametre Tanım
name (required) Channel name
description (optional) Channel description
color (optional) Channel badge color (HEX)
starred (optional) Star the channel or not (true or false)
curl --location --request POST 'https://bilink.com.tr/api/channel/add' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "New Channel",
  "description": "my new channel",
  "color": "#00000",
  "starred": true
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "id": 3,
  "name": "New Channel",
  "description": "my new channel",
  "color": "#000000",
  "starred": true
}
Assign an Item to a Channel
POST https://bilink.com.tr/api/channel/:channelid/assign/:type/:itemid

An item can be assigned to any channel by sending a request with the channel id, item type (links, bio or qr) and item id.

Parametre Tanım
:channelid (required) Channel ID
:type (required) links or bio or qr
:itemid (required) Item ID
curl --location --request POST 'https://bilink.com.tr/api/channel/:channelid/assign/:type/:itemid' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "Item successfully added to the channel."
}
Update Channel
PUT https://bilink.com.tr/api/channel/:id/update

To update a channel, you need to send a valid data in JSON via a PUT request. The data must be sent as the raw body of your request as shown below. The example below shows all the parameters you can send but you are not required to send all (See table for more info).

Parametre Tanım
name (optional) Channel name
description (optional) Channel description
color (optional) Channel badge color (HEX)
starred (optional) Star the channel or not (true or false)
curl --location --request PUT 'https://bilink.com.tr/api/channel/:id/update' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "Acme Corp",
  "description": "channel for items for Acme Corp",
  "color": "#FFFFFF",
  "starred": false
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "Channel has been updated successfully."
}
Delete Channel
DELETE https://bilink.com.tr/api/channel/:id/delete

To delete a channel, you need to send a DELETE request. All items will be unassigned as well.

curl --location --request DELETE 'https://bilink.com.tr/api/channel/:id/delete' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "Channel has been deleted successfully."
}

Bağlantılar

GET https://bilink.com.tr/api/urls?limit=2&page=1&order=date

To get your links via the API, you can use this endpoint. You can also filter data (See table for more info).

Parametre Tanım
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
order (optional) Sort data between date or click
GET https://bilink.com.tr/api/url/:id

To get details for a single link via the API, you can use this endpoint.

POST https://bilink.com.tr/api/url/add

To shorten a link, you need to send a valid data in JSON via a POST request. The data must be sent as the raw body of your request as shown below. The example below shows all the parameters you can send but you are not required to send all (See table for more info).

Parametre Tanım
url (required) Long URL to shorten.
custom (optional) Custom alias instead of random alias.
type (optional) Redirection type [direct, frame, splash], only id for custom splash page or overlay-id for cta pages
password (optional) Password protection
domain (optional) Custom Domain
expiry (optional) Expiration for the link example 2021-09-28 23:11:16
geotarget (optional) Geo targeting data
devicetarget (optional) Device targeting data
languagetarget (optional) Language targeting data
metatitle (optional) Meta title
metadescription (optional) Meta description
metaimage (optional) Link to a jpg or png image
Bağlantıyı Güncelle
PUT https://bilink.com.tr/api/url/:id/update

To update a link, you need to send a valid data in JSON via a PUT request. The data must be sent as the raw body of your request as shown below. The example below shows all the parameters you can send but you are not required to send all (See table for more info).

Parametre Tanım
url (required) Long URL to shorten.
custom (optional) Custom alias instead of random alias.
type (optional) Redirection type [direct, frame, splash]
password (optional) Password protection
domain (optional) Custom Domain
expiry (optional) Expiration for the link example 2021-09-28 23:11:16
geotarget (optional) Geo targeting data
devicetarget (optional) Device targeting data
languagetarget (optional) Language targeting data
metatitle (optional) Meta title
metadescription (optional) Meta description
metaimage (optional) Link to a jpg or png image
DELETE https://bilink.com.tr/api/url/:id/delete

To delete a link, you need to send a DELETE request.


piksel

List Pixels
GET https://bilink.com.tr/api/pixels?limit=2&page=1

To get your pixels codes via the API, you can use this endpoint. You can also filter data (See table for more info).

Parametre Tanım
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/pixels?limit=2&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": "0",
  "data": {
    "result": 2,
    "perpage": 2,
    "currentpage": 1,
    "nextpage": 1,
    "maxpage": 1,
    "pixels": [
      {
        "id": 1,
        "type": "gtmpixel",
        "name": "GTM Pixel",
        "tag": "GA-123456789",
        "date": "2020-11-10 18:00:00"
      },
      {
        "id": 2,
        "type": "twitterpixel",
        "name": "Twitter Pixel",
        "tag": "1234567",
        "date": "2020-11-10 18:10:00"
      }
    ]
  }
}
Create a Pixel
POST https://bilink.com.tr/api/pixel/add

A pixel can be created using this endpoint. You need to send the pixel type and the tag.

Parametre Tanım
type (required) gtmpixel | gapixel | fbpixel | adwordspixel | linkedinpixel | twitterpixel | adrollpixel | quorapixel | pinterest | bing | snapchat | reddit
name (required) Custom name for your pixel
tag (required) The tag for the pixel
curl --location --request POST 'https://bilink.com.tr/api/pixel/add' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "type": "gtmpixel",
  "name": "My GTM",
  "tag": "GTM-ABCDE"
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "id": 1
}
Pixel'i Güncelle
PUT https://bilink.com.tr/api/pixel/:id/update

To update a pixel, you need to send a valid data in JSON via a PUT request. The data must be sent as the raw body of your request as shown below. The example below shows all the parameters you can send but you are not required to send all (See table for more info).

Parametre Tanım
name (optional) Custom name for your pixel
tag (required) The tag for the pixel
curl --location --request PUT 'https://bilink.com.tr/api/pixel/:id/update' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "My GTM",
  "tag": "GTM-ABCDE"
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "Pixel has been updated successfully."
}
Delete Pixel
DELETE https://bilink.com.tr/api/pixel/:id/delete

To delete a pixel, you need to send a DELETE request.

curl --location --request DELETE 'https://bilink.com.tr/api/pixel/:id/delete' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "Pixel has been deleted successfully."
}

QR Kodları

List QR codes
GET https://bilink.com.tr/api/qr?limit=2&page=1

To get your QR codes via the API, you can use this endpoint. You can also filter data (See table for more info).

Parametre Tanım
limit (optional) Per page data result
page (optional) Current page request
curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/qr?limit=2&page=1' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": "0",
  "data": {
    "result": 2,
    "perpage": 2,
    "currentpage": 1,
    "nextpage": 1,
    "maxpage": 1,
    "qrs": [
      {
        "id": 2,
        "link": "https:\/\/bilink.com.tr\/qr\/a2d5e",
        "scans": 0,
        "name": "Google",
        "date": "2020-11-10 18:01:43"
      },
      {
        "id": 1,
        "link": "https:\/\/bilink.com.tr\/qr\/b9edfe",
        "scans": 5,
        "name": "Google Canada",
        "date": "2020-11-10 18:00:25"
      }
    ]
  }
}
Get a single QR Code
GET https://bilink.com.tr/api/qr/:id

To get details for a single QR code via the API, you can use this endpoint.

curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/qr/:id' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "details": {
    "id": 1,
    "link": "https:\/\/bilink.com.tr\/qr\/b9edfe",
    "scans": 5,
    "name": "Google Canada",
    "date": "2020-11-10 18:00:25"
  },
  "data": {
    "clicks": 1,
    "uniqueClicks": 1,
    "topCountries": {
      "Unknown": "1"
    },
    "topReferrers": {
      "Direct, email and other": "1"
    },
    "topBrowsers": {
      "Chrome": "1"
    },
    "topOs": {
      "Windows 10": "1"
    },
    "socialCount": {
      "facebook": 0,
      "twitter": 0,
      "instagram": 0
    }
  }
}
Create a QR Code
POST https://bilink.com.tr/api/qr/add

To create a QR Code, you need to send a valid data in JSON via a POST request. The data must be sent as the raw body of your request as shown below. The example below shows all the parameters you can send but you are not required to send all (See table for more info).

Parametre Tanım
type (required) text | vcard | link | email | phone | sms | wifi
data (required) Data to be embedded inside the QR code. The data can be string or array depending on the type
background (optional) RGB color e.g. rgb(255,255,255)
foreground (optional) RGB color e.g. rgb(0,0,0)
logo (optional) Path to the logo either png or jpg
curl --location --request POST 'https://bilink.com.tr/api/qr/add' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "type": "link",
  "data": "https:\/\/google.com",
  "background": "rgb(255,255,255)",
  "foreground": "rgb(0,0,0)",
  "logo": "https:\/\/site.com\/logo.png"
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "id": 3,
  "link": "https:\/\/bilink.com.tr\/qr\/a58f79"
}
Update QR Code
PUT https://bilink.com.tr/api/qr/:id/update

To update a QR Code, you need to send a valid data in JSON via a PUT request. The data must be sent as the raw body of your request as shown below. The example below shows all the parameters you can send but you are not required to send all (See table for more info).

Parametre Tanım
data (required) Data to be embedded inside the QR code. The data can be string or array depending on the type
background (optional) RGB color e.g. rgb(255,255,255)
foreground (optional) RGB color e.g. rgb(0,0,0)
logo (optional) Path to the logo either png or jpg
curl --location --request PUT 'https://bilink.com.tr/api/qr/:id/update' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "type": "link",
  "data": "https:\/\/google.com",
  "background": "rgb(255,255,255)",
  "foreground": "rgb(0,0,0)",
  "logo": "https:\/\/site.com\/logo.png"
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "QR has been updated successfully."
}
Delete a QR Code
DELETE https://bilink.com.tr/api/qr/:id/delete

To delete a QR code, you need to send a DELETE request.

curl --location --request DELETE 'https://bilink.com.tr/api/qr/:id/delete' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "QR Code has been deleted successfully."
}

Plans

This endpoint is only accessible by users with admin privileges.

List Plans
GET https://bilink.com.tr/api/plans

Get a list of all plans on the platform.

curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/plans' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "name": "Business",
      "free": false,
      "prices": {
        "monthly": 9.99,
        "yearly": 99.99,
        "lifetime": 999.99
      },
      "limits": {
        "links": 100,
        "clicks": 100000,
        "retention": 60,
        "custom": {
          "enabled": "0"
        },
        "team": {
          "enabled": "0",
          "count": "0"
        },
        "splash": {
          "enabled": "1",
          "count": "5"
        },
        "overlay": {
          "enabled": "1",
          "count": "10"
        },
        "pixels": {
          "enabled": "1",
          "count": "10"
        },
        "domain": {
          "enabled": "1",
          "count": "1"
        },
        "multiple": {
          "enabled": "0"
        },
        "alias": {
          "enabled": "1"
        },
        "device": {
          "enabled": "0"
        },
        "geo": {
          "enabled": "0"
        },
        "bundle": {
          "enabled": "0"
        },
        "parameters": {
          "enabled": "0"
        },
        "export": {
          "enabled": "0"
        },
        "api": {
          "enabled": "0"
        }
      }
    },
    {
      "id": 1,
      "name": "Starter",
      "free": true,
      "prices": null,
      "limits": {
        "links": 10,
        "clicks": 1000,
        "retention": 7,
        "custom": {
          "enabled": "0"
        },
        "team": {
          "enabled": "0",
          "count": "0"
        },
        "splash": {
          "enabled": "0",
          "count": "0"
        },
        "overlay": {
          "enabled": "0",
          "count": "10"
        },
        "pixels": {
          "enabled": "0",
          "count": "10"
        },
        "domain": {
          "enabled": "0",
          "count": "0"
        },
        "multiple": {
          "enabled": "0"
        },
        "alias": {
          "enabled": "0"
        },
        "device": {
          "enabled": "0"
        },
        "geo": {
          "enabled": "0"
        },
        "bundle": {
          "enabled": "0"
        },
        "parameters": {
          "enabled": "0"
        },
        "export": {
          "enabled": "0"
        },
        "api": {
          "enabled": "0"
        }
      }
    }
  ]
}
Subscribe a User to a Plan
PUT https://bilink.com.tr/api/plan/:planid/user/:userid

To subscribe a user to plan, send a PUT request to this endpoint with the plan id and user id. The type of subscription and the expiration date will need to be specified. If the expiration date is not specified, the date will be adjusted according to the type.

Parametre Tanım
type monthly | yearly | lifetime
expiration (optional) Expiration date of the plan e.g. 2022-10-20 11:27:19
curl --location --request PUT 'https://bilink.com.tr/api/plan/:planid/user/:userid' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "type": "monthly",
  "expiration": "2022-10-20 11:27:19"
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "User has been subscribed to this plan."
}

Users

This endpoint is only accessible by users with admin privileges.

List Users
GET https://bilink.com.tr/api/users?filter=free

Get a list of all users on the platform. Data can be filtered by sending a filter parameter in the url.

Parametre Tanım
filter admin | free | pro
email Search a user by email
curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/users?filter=free' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "email": "sample2@domain.com",
      "username": "sample2user",
      "avatar": "https:\\\/\\\/domain.com\/content\/avatar2.png",
      "status": "free",
      "planid": 1,
      "expires": null,
      "registered": "2020-11-10 18:01:43",
      "apikey": "ABC123DEF456"
    },
    {
      "id": 1,
      "email": "sample@domain.com",
      "username": "sampleuser",
      "avatar": "https:\\\/\\\/domain.com\/content\/avatar.png",
      "status": "pro",
      "planid": 2,
      "expires": "2022-11-15 15:00:00",
      "registered": "2020-11-10 18:01:43",
      "apikey": "ABC123DEF456"
    }
  ]
}
List a Single User
GET https://bilink.com.tr/api/user/:id

Get data for a single user.

curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/user/:id' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "data": {
    "id": 2,
    "email": "sample2@domain.com",
    "username": "sample2user",
    "avatar": "https:\\\/\\\/domain.com\/content\/avatar2.png",
    "status": "free",
    "planid": 1,
    "expires": null,
    "registered": "2020-11-10 18:01:43",
    "apikey": "ABC123DEF456"
  }
}
Create User
POST https://bilink.com.tr/api/user/add

To create a user, use this endpoint and send the following information as JSON.

Parametre Tanım
username (required) User's username. Needs to be valid.
email (required) User's email. Needs to be valid.
password (required) User's password. Minimum 5 characters.
planid (optional) Premium plan. This can be found in the admin panel.
expiration (optional) Membership expiration example 2020-12-26 12:00:00
curl --location --request POST 'https://bilink.com.tr/api/user/add' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "username": "user",
  "password": "1234567891011",
  "email": "demo@yourwebsite.com",
  "planid": 1,
  "expiration": "2020-11-20 11:00:00"
}'
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "User has been registered.",
  "data": {
    "id": 3,
    "email": "demo@yourwebsite.com",
    "username": "user"
  }
}
Delete User
DELETE https://bilink.com.tr/api/user/:id/delete

To delete a user, use this endpoint.

curl --location --request DELETE 'https://bilink.com.tr/api/user/:id/delete' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "message": "User has been deleted."
}
Login User
GET https://bilink.com.tr/api/user/login/:id

This endpoint will generate a unique link that will allow the user to automatically login to the platform. SSO login urls are valid for 1 hour and they can be used a single time.

curl --location --request GET 'https://bilink.com.tr/api/user/login/:id' \
--header 'Authorization: Bearer YOURAPIKEY' \
--header 'Content-Type: application/json' \
Sunucu cevabı
{
  "error": 0,
  "url": "https:\/\/bilink.com.tr\/user\/login\/sso\/klzuusqjzavwamzlduidivkrrpqdslaa"
}

Tepkiniz nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow